หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
ข้อมูลตำบล
-__- อยากทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตำบลวังยาวมากเลยจร้า #ท้องถิ่นศึกษา                  

เขียนโดย   คุณ กลุ่มศึกษาข้อมูล
วันที่ 16 มี.ค. 2559 เวลา 23.19 น. [ IP : 180.183.163.202 ]
* ข้อมูลทั่วไป *
๑.ประวัติตำบล ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน/ตำบล
ตำบลวังยาวเดิมขึ้นอยู่กับตำบลองค์พระ ต่อมาได้มีการขยายหมู่บ้านมากขึ้นจึงแยกออกเป็นตำบลวังยาว แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน ประชาชน ส่วนมากอพยพมาจากต่างอำเภอ และต่างจังหวัด ชนเผ่าดั่งเดิมเป็นชาวเขาเผ่า กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในตำบลวังยาว ส่วนชาวละว้าเดิม ปัจจุบันมีน้อยมากเพราะ อพยพไปถิ่นอื่น
กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยกะเหรี่ยง
ประวัติความเป็นมา
กะเหรี่ยง หรือ ไทยกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมกะเหรี่ยงในบริเวณจังหวัดนี้เป็นชนเผ่าที่มีอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีการรวมกันเป็นประเทศ ซึ่งในช่วงนั้นถูกรังแกจากมอญและพม่าทำให้ ผุ๊เสล่า ซึ่งเป็นคนทวาย ทนไม่ได้ที่ถูกพม่าและมอญรังแกอยู่เสมอจึงรวบรวมคนทั้งเด็กและคนชรา ออกเดินทางขึ้นไปเขาตะนาวศรีระหว่างการเดินทางพม่าเองก็นำกองทัพออกติดตามจนทำให้ผุ๊เสล่าเดินทางไปถึงสันเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยและพม่า ผุ๊เสล่าและคนอื่น ๆ ตัดสินใจเดินเลาะตามห้วยจนถึงแควน้อย สังขละบุรี พอถึงแควใหญ่จึงพักแรมอยู่บนเขา เมื่อตัดสินใจจะอาศัยอยู่ที่นี่จึงเดินทางเข้าไปขอพบพระเจ้าแผ่นดินของไทย ซึ่งคนตามประวัติศาสตร์กะเหรี่ยงไม่ทราบชื่อของพระเจ้าแผ่นดินในช่วงนั้น ทราบแต่ว่าท่านเป็นคนที่ไว้ผมมวยข้างหน้าและมีผ้าคาดผม โดยผุ๊เสล่าเล่าให้พระเจ้าแผ่นดินฟังถึงความเดือดร้อนที่พบเจอและขอที่พึ่งพิง แม้พระเจ้าแผ่นดินจะไม่รู้จักพม่าและมอญ แต่อนุญาตให้กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในแผ่นดินได้โดยมีข้อจำกัดว่าต้อง อยู่ในป่าเท่านั้น เมื่อได้ความดังนั้นผู้เสล่าจึงกลับไปบอกพี่น้องของตนเองและพากันอพยพไปที่ลำตะเพินและมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตะเพินคี่และแยกย้ายกันอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยในช่วงแรกอดอยากมากต้องหาเผือก มันและกลอยกินเพื่อประทังชีวิตต่อมาจึงเริ่มทำไร่ (ณัฐวุฒิ สิงห์กุล และวราภรณ์ มนต์ไตรเวศย: ๒๕๖๒ น. ๖๒)
   ๒. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
         ๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
   องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวตั้งอยู่ที่ 32 หมู่ที่ 8 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 109,182 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
          ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี
          ทิศใต้     ติดต่อกับ  ต.องค์พระ  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี       
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี       
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ต.เขาโจด   อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี
         ๒.๒ เขตการปกครอง
         องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
         9 หมู่บ้าน  ได้แก่
                หมู่ที่ 1  บ้านกล้วย
หมู่ที่ 2  บ้านป่าผาก
หมู่ที่ 3  บ้านวังยาว
หมู่ที่ 4  บ้านละว้าวังควาย
หมู่ที่ 5  บ้านตะเพินคี่
หมู่ที่ 6  บ้านห้วยหินดำ
หมู่ที่ 7  บ้านม่วงฆะ
หมู่ที่ 8  บ้านใหม่วังยาว
หมู่ที่ 9  บ้านห้วยม่วงแป
          ๒.๓ ประชากร ศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   5,414   คน
จำแนกเป็น  เพศชาย   2,778  คน     เพศหญิง   2,636  คน
จำนวนเด็ก (อายุ 0 - 12 ปี)   845  คน
จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)   560  คน
จำนวนผู้พิการ  107  คน
จำนวนผู้ป่วยติดเตียง  7  คน
จำนวนครัวเรือน  1,419   ครัวเรือน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ  99  
     (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอำเภอด่านช้าง)

          ๒.๔ การประกอบอาชีพ
          ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลวังยาว ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ ด้านการเลี้ยงสัตว์ ประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร่ เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ 100,000 - 150,000 บาท
           ที่มา : (สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี)

          ๒.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก)
          องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่างอำเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินสายปรักประดู่ - ม่วงเฒ่า, ถนน รพช. ม่วงเฒ่า - ทุ่งมะกอก , ทางหลวงชนบทสายทุ่งมะกอก - พุบอน
          ๒.๖ แหล่งแม่น้ำลำคลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลาดเทเชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลูกคลื่นลอนสลับดอนชัน มีลำห้วยสำคัญไหลผ่าน ได้แก่
        ลำห้วยตะเพิน ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8
        ลำห้วยม่วงฆะ ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 7
        ลำห้วยม่วงแป ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 9
        ๑.๑.๗ สถานที่สำคัญ
        หมู่ที่ 1
        สถานที่บริการสาธารณสุข - รพ.สต.บ้านกล้วย
        สถาบันการศึกษา           - โรงเรียนบ้านกล้วย
                                         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย
        สถาบันที่ตั้งศาสนา         - วัดบ้านกล้วย
        หมู่ที่ 2
        สถานที่ราชการ              - สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี
        สถาบันที่ตั้งศาสนา         - วัดป่าผาก
        หมู่ที่ 3
        สถานที่บริการสาธารณสุข - รพ.สต.วังยาว
        สถาบันการศึกษา           - โรงเรียนบ้านวังยาว
                                         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว
        หมู่ที่ 4
        สถาบันการศึกษา           - โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
                                         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละว้าวังควาย
        สถาบันที่ตั้งศาสนา         - วัดละว้าวังควาย
        หมู่ที่ 5
        สถานที่ราชการ       - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตย ที่ 3
        สถาบันการศึกษา    - ห้องเรียนสาขาบ้านตะเพินคี่  รร.บ้านกล้วย
                                  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเพินคี่
        สถาบันที่ตั้งศาสนา  - สำนักสงฆ์บ้านตะเพินคี่
        หมู่ที่ 6
        สถาบันการศึกษา    - โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ
        สถาบันที่ตั้งศาสนา  - วัดห้วยหินดำ
        หมู่ที่ 7
        สถาบันที่ตั้งศาสนา  - วัดม่วงฆะ
        หมู่ที่ 8
        สถานที่ราชการ        - องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว                                  
                                   - สถานีตำรวจภูธรองค์พระ
         สถาบันที่ตั้งศาสนา  - วัดวังยาว
                                   - สำนักสงฆ์เทียนสว่าง
        หมู่ที่ 9
        สถานที่ราชการ       - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย
                                   - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
                                   - สถานีควบคุมไฟป่าพุเตย


เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่
วันที่ 6 ก.ค. 2566 เวลา 16.07 น. [ IP : 125.26.4.136 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  (1)