หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
 
จำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 90 % ของตำบล
 
 
โทรศัพท์สาธารณะ (ตู้โทรศัพท์) จำนวน 9 แห่ง
 
 
 
ตำบลวังยาวมีประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง ทำให้ชาวบ้านมีน้ำประปา ใช้อย่างทั่วถึง
 
 
 
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 22 แห่ง
 
ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม จำนวน 4 แห่ง
 
ร้านค้าส่ง จำนวน 2 แห่ง
 
ร้านค้าปลีก จำนวน 10 แห่ง
 
ร้านซ่อมยานยนต์ จำนวน 5 แห่ง
 
ร้านซ่อมเครื่องจักรกลทางเกษตร จำนวน 2 แห่ง