หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 


นายวีรศักดิ์ ปานกลับ
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-442-9119


นางสาวจุฑานิษฐ์ ธนภัทร์จารุพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 086-094-4353
 
สำนักปลัด
 


นางสาวณิชชา ธัญศิริกัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 092-2684-543


นางสาวจณิสตา งามสมชล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 087-565-8544


นางสาวเกศนัดดา เตียผลประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 081-995-7223


นางสาววรัญญาภรณ์ พัชรสุชาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-242-1919


นายนพดล นนท์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 082-252-7006


นายพีระพงศ์ อินทร์สุวรรณ
นักการ
โทร : 080-658-6656


นางสาวทัศนีย์ กะล้าย
คนงานทั่วไป