หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
โทร : 061-2728-953
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศรีเมือง เพิกเฉย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
โทร : 098-8316-881


นายวีรศักดิ์ ปานกลับ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
โทร : 085-4429-119


นางศิริรักษ์ เหมือนชัยศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-1512-993


นายธาดา สะราคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093+7687-707


นายฐิติกร จิ้วไม้แดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 082-0289-244


นางสาวศรีเมือง เพิกเฉย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม
โทร : 098-8316-881