หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
  วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบสังคมไทย ยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ชาวบ้านในตำบล
 
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
 
วัด จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 % แห่ง
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
จุดตรวจประจำหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 9 แห่ง