หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
  วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบสังคมไทย ยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ชาวบ้านในตำบล
 
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
 
วัด จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 % แห่ง
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
จุดตรวจประจำหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 9 แห่ง