หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
  การคมนาคมอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบก โดยอาศัยรถยนต์มีเส้นทาง คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่
 
ทางหลวงแผ่นดินสายปลักประดู่ - ม่วงเฒ่า
 
ถนน รพช. ม่วงเฒ่า - ทุ่งมะกอก
 
ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางส่วน
 
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 150 คน
 
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 9 หมู่ จำนวน 90 คน
 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 9 กลุ่ม จำนวน 120 คน
 
กองหนุนแห่งชาติ จำนวน 100 คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 81 คน
 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) จำนวน 10 คน
 
 
อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
ถ้ำตะเพินคี่เล็ก ถ้ำตะเพินคี่ใหญ่
 
น้ำตกตะเพินคี่
อุทยานแห่งชาติพุเตย
 
 
 
ลำห้วย จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
ฝาย จำนวน 10 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 30 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง