หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
  การคมนาคมอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบก โดยอาศัยรถยนต์มีเส้นทาง คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่
 
ทางหลวงแผ่นดินสายปลักประดู่ - ม่วงเฒ่า
 
ถนน รพช. ม่วงเฒ่า - ทุ่งมะกอก
 
ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางส่วน
 
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 150 คน
 
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 9 หมู่ จำนวน 90 คน
 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 9 กลุ่ม จำนวน 120 คน
 
กองหนุนแห่งชาติ จำนวน 100 คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 81 คน
 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) จำนวน 10 คน
 
 
อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
ถ้ำตะเพินคี่เล็ก ถ้ำตะเพินคี่ใหญ่
 
น้ำตกตะเพินคี่
อุทยานแห่งชาติพุเตย
 
 
 
ลำห้วย จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
ฝาย จำนวน 10 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 30 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง