หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 211  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 21 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2559 [ 21 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 [ 21 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 113  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559 [ 21 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 43  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2