หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 224  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 21 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2559 [ 21 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 [ 21 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 132  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559 [ 21 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2