หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
วิธีการยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ และช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แบบฟอร์มคำร้อง [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)