หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน ) ประจำปี 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
กำหนดนะโยบายความดปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2