หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้โครงการเราชนะ  22 ก.พ. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564  22 ก.พ. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account  8 ก.พ. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 10 และงวดที่ 11  8 ก.พ. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564  3 ก.พ. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวยจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมเสตย์ไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564  2 ก.พ. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564   1 ก.พ. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 8 และงวดที่ 9   26 ม.ค. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564  21 ม.ค. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564  19 ม.ค. 2564 52
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17