หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาาชนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   24 ต.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   8 ส.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   8 ส.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน   4 มี.ค. 2562 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การของลทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า)   13 ก.พ. 2562 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.2562   21 ม.ค. 2562 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลวังยาว ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   1 ต.ค. 2561 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   1 ต.ค. 2561 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลวังยาว   1 ต.ค. 2561 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   25 ก.ค. 2561 95
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11