หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563  4 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   31 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   31 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   16 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  15 ก.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563  15 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนและค่าทดแทนผู้เสียหาย และค่าทอแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  14 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การะประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  10 ก.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  10 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   การมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุเกิน 80 ปีขึ้นไปฯ  18 มิ.ย. 2563 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23