หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2565  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

               องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ขอประชาสัมพันธ์ขอมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2565 เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนผ่านช่องทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายรวมทั้งช่องทางการเผยแพร่อื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกำหมูบ้าน/ชุมชน ในระดับพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและหอกระจายข่าว ให้ดำเนินการรับสัญญาณออกอากาศรายการ  ข่าวสารน่ารู้สู่ชุมชน ความยาว 2-3 นาที จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งออกอากาศหลังเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น. ของทุกวัน  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี www.suphanburilocal.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 15.57 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ พัชรสุชาพงศ์

ผู้เข้าชม 122 ท่าน