หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรัะบประชาชน เรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ขอประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน  : การแจ้งเรื่องร้องทุกข์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 13.37 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 54 ท่าน