หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 


 
โครงการอบรมการจัดการขยะ อย่างยั่งยืน สู่ชุมชนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการอบรมการจัดการขยะ อย่างยั่งยืน สู่ชุมชนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้                                                                                        
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชนตำบลวังยาว ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)
2. เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ครู นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน ดำเนินกิจกรรมจำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกำหนดให้ครัวเรือนทุกครัวเรือน จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน   กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. เพื่อลดขยะอินทรีย์ครัวเรือนได้รับการบริหารจัดการและนำไปใช้ประโยชน์
4. เพื่อลดขยะในพื้นที่สาธารณะสถานที่ท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเองโดยการให้ความรู้ในการทิ้งขยะให้เป็นที่ เก็บขยะในที่สาธารณะ เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ และทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่
5. เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการจัดทำเตาเผาขยะ สามารถจัดการขยะอย่างเป็นระบบและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน  50 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2566 เวลา 17.58 น. โดย คุณ เกศนัดดา เตียผลประเสริฐ

ผู้เข้าชม 1 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X