หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 


 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โดยนายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง นายก อบต.วังยาว ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ  ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณศูนย์วิจัยและบำรุงรักษาพันธ์ุสัตว์สุพรรณบุรี พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยม่วงแป ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ ศาลาประชาคม (SML) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยม่วงแป ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณค่าใช้จ่าย 24,528,100 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,563 ไร่ ปริมาณความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 103,000 ลบ.ม. อัตราการกระจายน้ำ 47,450 ลบ.ม/ปี  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1.เพื่อชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณศูนย์วิจัยและบำรุงรักษาพันธ์ุสัตว์สุพรรณบุรี พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยม่วงแป ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
     2.เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ รวมทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน

มติที่ประชุม: เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณศูนย์วิจัยและบำรุงรักษาพันธ์ุสัตว์สุพรรณบุรี พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยม่วงแป ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีและนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบต่อไป และองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวยินดีรับมอบโครงการนี้ไว้ในการดูแล บำรุงรักษาหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จสืบต่อไป
-รายละเอียดปรากฎตามประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เรื่อง รายงานโครงการของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

    

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2566 เวลา 04.00 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ พัชรสุชาพงศ์

ผู้เข้าชม 70 ท่าน