หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 


 
การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 1 - 9  ระหว่างวันที่ 3 - 21 มีนาคม 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 299 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
     1. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังยาว
     2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
     3. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และสถานการณ์ปัจจุบัน
     จากการประชุมประชาคมดังกล่าวทำให้ทราบข้อมูลความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการ ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะนำข้อมูลความต้องการของประชาชนที่จัดลำดับความสำคัญเรียบร้อยแล้วจากมติที่ประชุมฯ ไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อนำไปประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 04.27 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ พัชรสุชาพงศ์

ผู้เข้าชม 77 ท่าน