หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  จัดกิจกรรมจิตอาสา  เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามแผนดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาของ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอด่านช้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว  ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำกาลักน้ำ ซึ่งเป็นวิธีการถ่ายเทน้ำจากที่สูงลงไปที่ต่ำ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านตัวกลางคือ ท่อ โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยแต่ อย่างใด เพื่อส่งน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยยางให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม มีจิตบริการสาธารณะ เสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักการให้ ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2564 เวลา 15.21 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 200 ท่าน