หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองรวมชุมชนด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำผังแนวคิด ผังเมืองรวมชุมชนด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังยาว เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการวางแผนจัดทำผังแนวคิด ผังเมืองรวมชุมชนด่านช้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 14.53 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 16 ท่าน