หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดวังยาว พร้อมร่วมกันฟังเทศน์ ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 14.38 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 28 ท่าน