หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปี 2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้รับแจ้งจากอำเภอด่านช้างว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูฝน 2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และคาดการณ์ฝนในช่วงเดือนเดือนมิถุนายนถึงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ปี 2564 พบว่าปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -20 มิถุนายน 2564 มีค่าน้อยกว่าปกติ
        จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว ให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี 2564 เพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอพร้อมทั้งให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมและบริหารจัดการน้ำทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับพื้นที่ทำการเพาะปลูกแล้ว ให้ใช้น้ำแบบรอบเวร รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2564 เวลา 11.16 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 51 ท่าน