หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์สถานการณืน้่ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้รับแจ้งจากอำเภอด่านช้างว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ที่ประชุมได้แจ้งใให้สำนักงานชลประทานที่ 12 ประชาสัมมพันธ์สร้างการรับรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข่องเกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนทราบสถานการณ์ฺน้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำฤเูแล้ง ปี 2563/64  ซึ่งปริมาณน้ำใช้การใน 4 เขื่อน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 มีน้ำใช้การรวม 5,706 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของน้ำใช้การได้ทั้งหมด ทำให้ช่วงฤดูแล้ง ปี2563/64 มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศและพืช ต่อเนื่องจนถึงต้อนฤดูฝนปี 2564 (วันที่ 1 พฤศจิกาายน-31 กรกฎาคม 2564) เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2563/64 จึงขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง ปี 2563/64

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 10.27 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน