หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

https://www.suphanburi.go.th/frontpage
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563  
<<
>>
X
สพ 80601/ ว 119
สพ 0023.8/ ว 3740
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ขอประชาสัมพันธ์ขอมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนผ่านช่องทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายรวมทั้งช่องทางการเผยแพร่อื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกำหมูบ้าน/ชุมชน ในระดับพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ในการปรตะชาสัมพันธ์เสียงตามสายและหอกระจายข่าว ให้ดำเนินการรับสัญญาณออกอากาศรายการ  ข่าวสารน่ารู้สู่ชุมชน ความยาว 2-3 นาที จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งออกอากาศหลังเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น. ของทุกวัน  รายละเอียกขอใให้ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี www.suphanburilocal.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 09.52 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 15 ท่าน