หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
การประชาคมผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  
 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โครงการชลประทานสุพรรณบุรีและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และผู้นำชุมชน จัดประชุมประชาคมผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เนื่องจากโครงการชลประทานสุพรรณบุรีจะดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้กับเกษตรกรที่อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2,100 ไร่เศษซึ่งระบบส่งน้ำที่จะดำเนินการนั้น แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ความยาว 5,900 เมตร แนวท่อและรางส่งน้ำนั้น  ส่วนใหญ่ผ่านที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิการใช้ที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  ขนานมาตามแนวถนนสาธารณะ (ถนนลูกรัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และตามแนวท่อระบบส่งน้ำจะมีอาคารจ่ายน้ำเป็นช่วง ๆ  ซึ่งการดำเนินการตามโครงการฯ จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และขอคืนพื้นที่บางส่วนจากชาวบ้าน จึงจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มติที่ประชุมเห็นชอบในการดำเนินโครงการ  และโครงการนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2562 เวลา 15.07 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X