คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน ขอเชิญ
 
คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน ขอเชิญชวนจัดทำ \"ถังขยะอินทรีย์และถังขยะเปียกครัวเรือน\"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 10.05 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 77 ท่าน