หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ที่มีต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี พ.ศ. 2561 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนด คำขวัญว่า “Tobacco and heart disease” หรือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่”

      ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ประเด็นการรณรงค์เป็นเรื่องบุหรี่กับโรคหัวใจ เพราะบุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ รวมถึงโรคเส้นเลือดสมอง ซึ่งรวมกันแล้วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของโลก โรคหัวใจและหลอดเลือดคร่าชีวิตประชากรโลกมากกว่าสาเหตุอื่นๆ การสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตร้อยละ 12 จากโรคหัวใจทั้งหมด และเป็นสาเหตุสำคัญลำดับที่ 2 ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด รองจากโรคความดันโลหิตสูง
      เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบและการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 17.21 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 177 ท่าน