หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครู D.A.R.E.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
รับโอวาสจากท่านสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรองค์พระ
กล่าวรายงานโดยท่านรองปลัด อบต.วังยาว
มีนักเรียนและผู้เข้าร่วมปิดโครงการฯจำนวน 120 คน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครู D.A.R.E.) ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560 (เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวได้ดำเนินการเข้าสอนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทต่าง ๆ และวิธีป้องกันให้เด็กนักเรียนและบุคคลในครอบครัวอยู่ห่างไกลยาเสพติดและเป็นคนดีของสังคมต่อไป
โดยให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านกล้วย       มีนักเรียนจำนวน 25 คน
2.โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย  มีนักเรียนจำนวน 24 คน
3.โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ    มีนักเรียนจำนวน 14 คน
4.โรงเรียนบ้านวังยาว       มีนักเรียนจำนวน 27 คน
โดยได้วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรองค์พระจำนวน 2 ท่าน ประกอบก้วย
1.ร้อยตำรวจตรีไพรัตน์  เถื่อนคำ
2.ดาบตำรวจสุนันท์  ชนะนาน
ซึ่งเข้าสอนทุกวันอังคารและวันพุธและได้ดำเนินการติดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครู D.A.R.E.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 09.32 น. โดย คุณ ฐิตราภรณ์ ขันทอง

ผู้เข้าชม 270 ท่าน