หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันเอดส์โลก ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งได้มีการกำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ และป้องกันเกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์นี้ไปกว่า 25 ล้านคนทั่วโลกแล้ว ซึ่งโรคเอดส์นับได้ว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงอย่างมาก แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถคิดค้นยามารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ให้หายขาด ทำให้องค์การอนามัยโลกต้องหาทางรณรงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้ โดยการกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และทำการเสริมสร้างและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากขึ้นในสังคมทุกระดับ โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  นั้น ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ป่วยและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  1 ธันวาคม รณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถปฏิบัติตนในการดูแลตนเองและทราบถึงวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 11.02 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 331 ท่าน