หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันเอดส์โลก ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งได้มีการกำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ และป้องกันเกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์นี้ไปกว่า 25 ล้านคนทั่วโลกแล้ว ซึ่งโรคเอดส์นับได้ว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงอย่างมาก แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถคิดค้นยามารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ให้หายขาด ทำให้องค์การอนามัยโลกต้องหาทางรณรงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้ โดยการกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และทำการเสริมสร้างและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากขึ้นในสังคมทุกระดับ โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  นั้น ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ป่วยและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  1 ธันวาคม รณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถปฏิบัติตนในการดูแลตนเองและทราบถึงวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 11.02 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 255 ท่าน