หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวลงทะเบียนเข้าร่วม
เชิญหัวหน้าสำนักกล่าวเปิดรายงานค่ะ
เชิญท่านนายก อบต.กล่าวเปิดงานจัดฝึกอบรมโครงการคุณธ
ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงาน ปปช.จังหวัดสุพรรณบุร
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภายในตำบลวังยาวที่เข้าร่วมอบรมค
กราบ นมัสการพระครูฯที่มาบรรยายธรรมเกี่ยวกับการครอง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 09.57 น. โดย คุณ ฐิตราภรณ์ ขันทอง

ผู้เข้าชม 271 ท่าน