หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวลงทะเบียนเข้าร่วม
ลำดับภาพที่ 1/6
เชิญหัวหน้าสำนักกล่าวเปิดรายงานค่ะ
ลำดับภาพที่ 2/6
เชิญท่านนายก อบต.กล่าวเปิดงานจัดฝึกอบรมโครงการคุณธ
ลำดับภาพที่ 3/6
ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงาน ปปช.จังหวัดสุพรรณบุร
ลำดับภาพที่ 4/6
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภายในตำบลวังยาวที่เข้าร่วมอบรมค
ลำดับภาพที่ 5/6
กราบ นมัสการพระครูฯที่มาบรรยายธรรมเกี่ยวกับการครอง
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวลงทะเบียนเข้าร่วม
เชิญหัวหน้าสำนักกล่าวเปิดรายงานค่ะ
เชิญท่านนายก อบต.กล่าวเปิดงานจัดฝึกอบรมโครงการคุณธ
ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงาน ปปช.จังหวัดสุพรรณบุร
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภายในตำบลวังยาวที่เข้าร่วมอบรมค
กราบ นมัสการพระครูฯที่มาบรรยายธรรมเกี่ยวกับการครอง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 09.57 น. โดย คุณ ฐิตราภรณ์ ขันทอง

ผู้เข้าชม 326 ท่าน