หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในราคาที่สูงเกินควร  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในราคาที่สูงเกินควร

จึงขอประชาสัมมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 16.29 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 13 ท่าน