หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

มท0201.2/ว4153,4152,4154 ลว.12 ก.ค.62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 12.18 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน