หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : กิจการงานสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (วาระที่ 2และวาระที่ 3) ประจำปี 2561 [ 20 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 8
 


 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 14
 


 
ประกาศปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 16
 
 
         


 
ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 13
 


 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 13
 


 
ประกาศปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 [ 8 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 10
 
  (1)     2      3      4