หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการงานสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 28
 


 
ประกาศปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 28
 


 
ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 28
 
 
         


 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 23
 


 
ประกาศปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 [ 8 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 21
 


 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว [ 28 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 17
 
  (1)     2      3      4