หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 


นายสมคิด ขุนณรงค์
ประธานสภา อบต.วังยาว
โทร : 0871510183
 


นางพัชรินทร์ บัวคลี่
รองประธานสภา อบต.วังยาว
โทร : 0619932335


นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ศรีสังข์
เลขานุการสภา อบต.วังยาว
ปลัด อบต.วังยาว
โทร : 0612728953
 
 


นายกบ ประสิทธ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 1
โทร : 0622507560


นายทัด จันทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 2
โทร : 0884393248


นายมลิซอง ป้อมคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 3
โทร : 0655943747


นายภานุพงศ์ เจริญกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 4
โทร : 0926920504


นายสุเทพ งามยิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 5
โทร : 0893817637


นายอดุลย์ เรืองศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 6
โทร : 0843368431


นายเลิศฤทธิ์ รังษีบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 9
โทร : 0885429774