หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 


นายธีรทัศน์ เปียปาน
ประธานสภา อบต.วังยาว
 


นายมลิซอง ป้อมคำ
รองประธานสภา อบต.วังยาว


นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ศรีสังข์
เลขานุการสภา อบต.วังยาว
 
 


นายกริ่ง ทองจันทึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายประสิทธิ์ แสนละมะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายทวีป ปานบุญลือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายทัด จันทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายสวอง ลาซ่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นายอดุลย์ สุวรรณศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นายโจเสอะเงี่ย เจิ่งป่อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายสุเทพ งามยิ่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นางพัชรินทร์ บัวคลี่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7