หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางสาวธนาพร ธนภัทรอภิเดชา
กำนันตำบลวังยาว
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายบุญส่ง กองแก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกล้วย


นายสมโภช ปานดอน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว


นายสำเภา เจริยกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านละว้างวังควาย


นายวะสัน งามยิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านตะเพินคี่


นายเอกชัย เนียมหอม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินดำ


นายบุญทือ ป้อมคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงฆะ


นายได๋เลียวโจ่ กองแก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่วังยาว


นายสมบัติ รังษีบุตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยม่วงแป