หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
   
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แผ่นพับการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
แผ่นพับป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร [ 21 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 21 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แผ่นพับว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
   1     (2)