หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
   
 
กรอบแนวคิด และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการติดตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือปฏิบัติการพัสดุ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มืองานธุรการ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2