หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กรอบแนวคิด และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการติดตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือปฏิบัติการพัสดุ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มืองานธุรการ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2