หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ \"หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562\" [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ \"หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562\" [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ \\\"หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562\" [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ \"มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563\" [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ \"จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563\" [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ \"จริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563\" [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ \"จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563\" [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ข้อบังคับ \"ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนท้องถิ่น\" [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2      3