หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ. [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลู [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 36 


ประชาสสัมพันธ์การดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิ [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 43 


ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 67 


ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 51 


การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 56 


การประชาคมผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง [ 22 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 68 


การประชาคมในระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 22 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 52 


การประชาคมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกล้วย [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 123 


ประชาคมหมู่บ้านโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 107 
 
 
  คุณอยากให้อบต.วังยาว พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล