หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.5/ว 19925 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 5 ต.ค. 2565 ]   
สพ.0023.5/ว3109 ตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ต.ค. 2565 ]   
สพ.0023.5/ว19928 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.  [ 5 ต.ค. 2565 ]   
สพ.0023.5/ว19927 ซักซ้อมแนวทางการปฏบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข  [ 5 ต.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 3106 ประชาสัมพันธ์ สาเหตุและการป้องกันแก้ไขโรคที่มากับน้ำท่วม  [ 5 ต.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 3105 ประชาสัมพันธ์คำสั่งการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหาร  [ 5 ต.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 19877 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565  [ 5 ต.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 19879 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Thai Rabies Awards 2022)  [ 5 ต.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,777