หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
     

 
สพ 0023.3/ว3958 การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา ในปี 2563  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/526 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/525 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.3/521 ขอเชิญเสนอผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ.0023.5/ว3940 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 เงินอุดหนุนทั้วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จบำนาญ  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ.0023.5/ว3932 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 เงินอุดหนุนทั้วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จบำนาญ  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ.0023.5/ว3791 กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงบาลศิริราชฯ  [ 25 ก.พ. 2563 ]    
 
สพ 0023.4/ว3874 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1242