หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเพินคี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละว้าวังควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปการการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำแผนที่เพื่อประกอบคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3