หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
   
 
การควบคุมภายใน ประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2/2562 (ม.ค.-มี.ค. 2562) [ 10 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1/2562 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ห้วงเวลา 31 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) [ 24 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ข้อมูลสถิติผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3      4