องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี