การประชาคมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกล้วย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกล้วย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านที่ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกครัวเรือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 16.01 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 25 ท่าน