ประชาคมหมู่บ้านโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15.57 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 10 ท่าน